Business Central eller Navision

Business Central, er tidligere danske Navision. Dog er løsningen tænkt forfra og beregnet til skyen. Det er således en total gennemrenovering af Navision udført af. De gamle kernedyder er bevaret. Det betyder at det stærke finanssystem ligeledes er tilgængelig i Business Central med ikke mindst den gamle validering af data, således brugeren kan være sikker på at data er konsistente på tværs af systemet.

Dynamics 365 platformen i bund og grund samlebetegnelsen for økonomistyringsapplikationer og CRM-systemer. Business Central er en del af denne platform og det giver mulighed at få programmerne til at tale sammen via f.eks. Power Platformen.

Account Managerens rollecenter

En ejendomsadministrations Account Manager har ansvaret for at vedligeholde kontakten til klienterne, eller ejendomsejerne. Det er ligeledes denne der har dialogen med nye kunder eller tager den første dialog med disse.

Dynamics Property tilbyder en pipeline funktion, til at holde styr på klientemnerne samt go/get funktionalitet. Dert kommer Business Centrals standard CRM-funktionalitet.

Super stræk finans gør meget god for ejendomsadministratoren

Dimensioner er ligeledes arvet fra Navision og det vil sige, at det ville være muligt at påsætte dimensioner og værdier på ejendomsløsningens stamdata, hvor efter de ville blive trukket over på finansposteringerne.

Det giver maksimal transparens på finansposteringen at kunne se, hvor til en postering hører til. Ofte betyder det at en mærkelig kode skal fortolkes og ville løsninger på markedet tilbyder godt nok dimensioner, men i praksis er det svært for brugeren at arbejde med

Der eksisterer flere løsninger på problemstillingen, men en af de bedste løsninger kommer fra Dynamics Property.

Dynamics Property angiver en fuld beskrivelse af hvor koden hører til i beskrivelsesfeltet på dimensionen. Men det bedste er lejerfinanskladdden, der tillader at navigerer gennem ejendoms systemets masterdata hierarki.

Samme funktioner er tilgængelige fra dokumenterne.

Forretningsstyring er vejen frem

Dynamics Property er en virksomhed der har specialiseret i at bygge ejendomsadministrationssoftware i Business Central. En af virksomhedens specialiteter er noget de kalder ”forretningsstyring”. Her samles alle virksomhedens selskaber i et forretningsstyringsregnskab.

Da det forretningsstyringsregnskab er et regnskab i Business Central løser det de problemer der er forbundet med at regnskabsnavnet indgår i Business Central

Det interessante er således at de stamdata kan samles i et regnskab, hvorved de ejendomsadministrative processer kan samles og der kun et en version af et Power Automate flow der skal vedligeholdes.

Finanstransaktionerne skubbes her ud i egne selvstændige regnskaber og der skabes et entydigt transaktionsspor.

Dvs. at når ejendommene sælges fra kan selskaberne kopieres ud som selvstændige regnskaber.

Da virksomheden blev stiftet for 5 år siden (2017), var det formålet at skabe ejendomsadministrationssoftware, der matcher kernefunktionaliteten i de etablerede spillere på markedet. Her tænkes ikke på webportalsløsninger, da disse ofte har minimal fleksibilitet. Her tænkes på de løsninger der har været markedsdominerende de sidste 30 år. Forretningsstyring er et væsentlig middel til dette.

Nej tak til isolerede datasiloer.

Da Business Central er en del af Dynamics 365 platformen, betyder det at løsningen til ejendomsadministration kan trække på samme teknologi som kerneapplikationen. Det betyder åbne og veldokumenterede snitflader, således kan der integreres til Facility Managementsystemer, og naturligvis energioptimerende systemer m.fl.

Da data i Business Central udveksles per regnskab, giver forretningsstyring mulighed for at vedligeholde 1 integration fremfor 50 snitflader.

Reelt betyder dette at Business Centrals kernefunktionalitet, kan tages i brug til at lave integrationer. At der yderligere ofte kun skal laves en opsætning et styringsregnskab gør det hele meget lettere også når løsningen er i drift.

Mere information

Du kan høre mere om Business Central anvendt til ejendomsadministration hos Dynamics Property.

Categories:

Tags:

Comments are closed